CSS right

right :

Position: absolute olarak konumlandırılmış elementler için position: relative’li elementin right değerine göre ayarlanır.

Position: relative li elementli nesneler için ise kendi bulunduğu konumuna göre right değerini kazanır.

Not: position: static te hiçbir etkisi yoktur.

Örnek

Codepen Ön izleme

 

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
auto otomatik olarak ayarlanır.
length Elementin px,cm,pt,yüzdeli vs. değerler alabileceğini belirtir.
İnital
İnherit

Tarayıcı Desteği

1.0 1.0 5.0 1.0 6.0

CSS padding-right

padding-right :

Bir elemente sağ tarafından iç boşluk vermek için kullanılır.

Örnek

Codepen Ön izleme

 

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
length px, cm, % gibi değerler alabilir.
İnital
İnherit

Tarayıcı Desteği

1.0 1.0 4.0 1.0 3.5

CSS margin-right

margin-right :

Sağ taraftan dış boşluk vermek için kullanılır.

Örnek

Codepen Ön izleme

 

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
auto Boşluğu tarayıcı otomatik ayarlar.
length px, cm, % gibi değerler alabilir.
İnital
İnherit

Tarayıcı Desteği

1.0 1.0 6.0 1.0 3.5

CSS border-top-right-radius

border-top-right-radius :

Elementin sağ üst yuvarlak bir görünüm vermek için kullanılır.

Örnek

Codepen Ön izleme

 

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
length Elementin px,cm,pt,yüzdeli vs. değerler alabileceğini belirtir.
İnital
İnherit

Tarayıcı Desteği

5.0
4.0-webkit
4.0
3.0-moz
9.0 5.0
3.1-o
10.5

CSS border-right-width

border-right-width :

Elementin Sağ kenarlık genişliğini  ayarlamak  için kullanılır.

Not: Her zaman için önce border-right-width  özelliklerini ayarlayınız. Rengi değiştirmek için önce border elementiniz olması gerekir.

Örnek

Codepen Ön izleme

 

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
medium Kenarlık genişliğini orta olarak ayarlar.
thin İnce bir sağ kenarlık belirtir.
thick Kalın bir sağ kenarlık belirtir.
length Elementin px,cm,pt,yüzdeli vs. değerler alabileceğini belirtir.
İnital
İnherit

Tarayıcı Desteği

15.0 15.0 11.0 6.0 15.0

CSS border-right-style

border-right-style :

Elementin Sağ kenarlık stilini  ayarlamak  için kullanılır.

Örnek

Codepen Ön izleme

 

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
none Kenarlık stilinin olmadığını belirtir.
hidden Kenarlığı gizlemek için kullanılır.
dotted noktalı şekilde bir kenarlık olacağını belirtir.
dashed kesik çizgili bir kenarlık olduğunu belirtir.
double çift kenarlıklı bir kenarlık olduğunu belirtir.
solid düz kenarlıklı bir kenarlık olduğunu belirtir.
groove düz kenarlıklı bir kenarlık olduğunu belirtir.
inset 3D gömme kenar tanımlar. Efekt border-color değerine bağlıdır.
ridge 3D oluklu kenar tanımlar. Efekt border-color değerine bağlıdır.
outset 3D outset kenar tanımlar. Efekt border-color değerine bağlıdır.
İnital
İnherit

Tarayıcı Desteği

15.0 15.0 11.0 6.0 15.0

CSS border-right-color

border-right-color :

Elementin Sağ kenarlık rengini ayarlamak  için kullanılır.

Not: Her zaman için önce border-right-color  özelliklerini ayarlayınız. Rengi değiştirmek için önce border elementiniz olması gerekir.

Örnek

Codepen Ön izleme

 

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
color Sağ kenarlık rengini belirtmek için kullanılır. Olası
transparent Sağ kenarlık renginin transparan yapmak için kullanılır.
İnital
İnherit

Tarayıcı Desteği

1.0 1.0 4.0 1.0 3.5

CSS border-right

border-right :

Elementin Sağ kenarlık özelliklerini ayarlamak  için kullanılır.

Örnek

Codepen Ön izleme

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
border-right-width Sağ kenarlık genişliğini ayarlamak için kullanılır.
border-right-style Sağ kenarlık stilini ayarlamak için kullanılır.
Border-right-color Sağ kenarlık rengini ayarlamak için kullanılır.
İnital
İnherit

Tarayıcı Desteği

1.0 1.0 4.0 1.0 3.5

CSS border-bottom-right-radius

border-bottom-right-radius:

Uygulanan elementin sağ alt köşesine yuvarlak bir görünüm vermemizi sağlar.

Örnek:

See the Pen pjQVYa by W3TR (@w3tr) on CodePen.

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
length Sol alt köşede şeklini tanımlar . Varsayılan değer 0’dır.
% % Olarak sağ alt köşesinde şeklini tanımlar.
inital
inherit

Tarayıcı Desteği

5.0
4.0-webkit
4.0
3.0 -moz
9.0 5.0
3.1 -webkit
10.5