CSS border-radius

Border-radius :

Elementin köşelerine yuvarlak bir görünüm vermek için kullanılır.

Örnek

Codepen Ön izleme

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
length Elementin px,cm,pt,yüzdeli vs. değerler alabileceğini belirtir.
İnital
İnherit

Tarayıcı Desteği

5.0
4.0-webkit
4.0
4.0-moz
9.0 5.0
3.1-moz
10.5