Angular ngPaste

Angular ngPaste

Yapıştırma olayı için bir özellik oluşturmanızı sağlar.

Codepen Ön izlemesi

Kullanım Şekli

<window, input, select, textarea, a
ng-paste=”expression”>

</window, input, select, textarea, a>