Angular ngOpen

Angular ngOpen

Açılacak listenin şartını belirtir. Şart sağlanırsa liste gösterilir.

Codepen Ön izlemesi

Kullanım Şekli

<DETAILS
ng-open=”expression”>

</DETAILS>