Angular ngMousemove

Angular ngMousemove

mousemove (Mouse üzerinde hareket ettikçe) olayı için özel davranışını belirlemenizi sağlar.

Codepen Ön izlemesi

Kullanım Şekli

<ANY
ng-mousemove=”expression”>

</ANY>