Angular ngMousedown

Angular ngMousedown

mousedown (Mouse sol tuşu aşağı indiği an) olayı için özel davranışını belirlemenizi sağlar.

Codepen Ön izlemesi

Kullanım Şekli

<ANY
ng-mousedown=”expression”>

</ANY>g