Angular ngCloak

Angular ngCloak

Uygulama yüklenirken tarayıcı tarafından html iskeleti kötü gözükmesin ve titremeler yapmasın diye bu özellik eklendiği elementi display: none şeklinde gizli tutacaktır.

Codepen Ön izlemesi

Kullanım Şekli

<ANY>

</ANY>

CSS

<ANY class=””> … </ANY>