Angular ngChecked

Angular ngChecked

İşaretlenen onay kutusu için ayarlanır. ngModel ile kullanmayı unutmayınız. Bu bazı beklenmedik sorunlara neden olabilir.

Codepen Ön izlemesi

Kullanım Şekli

<INPUT
ng-checked=”expression”>

</INPUT>