jQuery after() Yöntemi

after() Yöntemi;

Seçili elementin öncesi girilen içeriği yeni bir nesne olarak ekler.  .insertAfter’dan farklıdır.  .insertAfter’da direk fonksiyon içine öncesine eklenecek hedef belirlenebiliyor.

Örnek

Codepen Ön izleme

Kullanım şekilleri;

.after(content [,content]):
.after(function):

CSS ::after Seçicisi

::after Seçicisi

Belirtilen elementin sonuna bir şeyler eklemek için kullanılır.

Versiyon: CSS2

Örnek

Codepen Ön izleme

Tarayıcı Desteği

4.0 3.5 9.0 3.1 7.0

CSS page-break-after

page-break-after :

Basılacak dökümanın sonuna ne kadar kenar boşluğu verileceğini belirlemek için kullanılır.

Not:Bu özelliği boş bir  < div > veya position:absolute elementler üzerinde kullanamazsınız.

Örnek

 

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
auto Üretilen çerçeveden önce/sonra/içinde bir sayfa kesmesini ne yasaklar ne de zorlar
always Üretilen çerçeveden önce/sonra bir sayfa kesmesi daima yapılır.
avoid Üretilen çerçeveden önce/sonra/içinde bir sayfa kesmesini yasaklar.
left Sonraki sayfanın bir sol sayfa olarak biçimlenmesini sağlamak için üretilen çerçeveden önce/sonra bir veya iki sayfa kesmesi yapılır.
right Sonraki sayfanın bir sağ sayfa olarak biçimlenmesini sağlamak için üretilen çerçeveden önce/sonra bir veya iki sayfa kesmesi yapılır.
length px, cm, % gibi değerler alabilir.
İnital
İnherit

Tarayıcı Desteği

1.0 1.0 4.0 1.2 7.0